Tour Giá Rẻ Đà Lạt – 2

1
2
Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời
4
5
6
7
8
1 2 Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời 4 5 6 7 8

MÔ TẢ

1. Cầu Đất Farm
2. Vườn hồng treo gió công nghệ Nhật Bản
3. Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời – Cầu Vàng thu nhỏ tại Đà Lạt (Người lớn: 20k, Trẻ em: Miễn phí)
4. Vườn hoa Cẩm tú cầu – Nấc thang thiên đường (Người lớn: 20k, Trẻ em: Miễn phí)
5. Chùa Linh Phước
6. Sunny Farm Coffee/ Túi Mơ To Coffee/ Thung Lũng Đèn Coffee (Uống nước được miễn phí tham quan)
7. Dinh 1 Bảo Đại (Người lớn: 50k, Trẻ em: 25k)
8. Ga xe lửa (Người lớn: 5k, Trẻ em: Miễn phí)

  • Xe 4 Chỗ 1,1 Triệu / Xe
  • Xe 7 Chỗ 1,2 Triệu / Xe
  • Xe 16 Chỗ 1,5 Triệu/ Xe
  • Xe 29 Chỗ Liên Hệ

Đặt tour ngoại thành Đà Lạt