Tour Giá Rẻ Đà Lạt – 5

tour 5 dalat skybus (2)
tour 5 dalat skybus (6)
tour 5 dalat skybus (3)
tour 5 dalat skybus (4)
tour 5 dalat skybus (7)
tour 5 dalat skybus (1)
KDL Lá Phong/ Kokoro Coffee
tour 5 dalat skybus (2) tour 5 dalat skybus (6) tour 5 dalat skybus (3) tour 5 dalat skybus (4) tour 5 dalat skybus (7) tour 5 dalat skybus (1) KDL Lá Phong/ Kokoro Coffee

MÔ TẢ

1. Thác Prenn (Người lớn: 30k, Trẻ em: 15k)
2. Thác Datanla (Người lớn: 30k, Trẻ em: 10k)
3. Đường hầm đất sét/ Hồ Vô Cực (Người lớn: 60k, Trẻ em: 30k)
4. Thiền viện Trúc Lâm
5. Hồ Tuyền Lâm
6. Đồi cáp treo Đà Lạt
7. KDL Lá Phong/ Kokoro Coffee (Người lớn: 40k, Trẻ em: Miễn phí)

  • Xe 4 Chỗ 1 Triệu / Xe.
  • Xe 7 Chỗ 1,1 Triệu / Xe.
  • Xe 16 Chỗ 1,4 Triệu/ Xe.
  • Xe 29 Chỗ Liên Hệ.

Đặt tour ngoại thành Đà Lạt