Tour Giá Rẻ Đà Lạt – 6

tour 6 dalat skybus (5)
tour 6 dalat skybus (4)
Thác Prenn.
tour 6 dalat skybus (2)
tour 6 dalat skybus (1)
tour 6 dalat skybus (5) tour 6 dalat skybus (4) Thác Prenn. tour 6 dalat skybus (2) tour 6 dalat skybus (1)

MÔ TẢ

1. Thác Datanla (Người lớn: 30k, Trẻ em: 10k)
2. Thác Prenn (Người lớn: 30k, Trẻ em: 15k)
3. Thác Pongour (Người lớn: 20k, Trẻ em: 5k)
4. Đà Lạt Milkfarm
5. Cà phê voi/ chồn Phú An

  • Xe 4 Chỗ 1,1 Triệu / Xe.
  • Xe 7 Chỗ 1,2 Triệu / Xe.
  • Xe 16 Chỗ 1,4 Triệu/ Xe.
  • Xe 29 Chỗ Liên Hệ.

 

 

Đặt tour ngoại thành Đà Lạt